En bra dold kamera skapar enormt många möjligheter att ta kontroll över sin omgivning genom inspelning av ljud och bild på ett sätt som inte väcker uppmärksamhet. Vad som är unikt med dagens kameror är att de kombinerar det bästa av två världar med diskret utförande och högkvalitativ upptagning av ljud och bild.

Här har vi tagit en närmare titt på varför det blir allt mer populärt med dold övervakning, historian bakom dolda kameror samt några av de moderna varianterna och dess användningsområden.

Här är artikeln i några snabba punkter för dig som vill ha en snabb sammanfattning.

 • Med en spionkamera får du bättre kontroll över din omgivning och din säkerhet. Ett givet sätt att skapa trygghet och få mer information om det som du behöver känna till. Det kan hjälpa dig att finna roa för såväl dig själv som din familj.

 • En modern spionkamera har förlagor som sträcker sig ända tillbaka till 1920-talet. Många av de tidiga modellerna användas inom militär underrättelse- och säkerhetstjänst. Inte så konstigt att de blivit förknippade med agenter.

 • Nutidens spionkamera är oerhört liten men samtidigt väldigt kraftfull. Det gör att man får full kontroll över var, hur och när man vill övervaka och dokumentera. De förenar fördelarna med en klassiska spionkamera och en övervakningskamera (CCTV).

 • Spionkameror lagrar numera det som dokumenteras direkt på ett internet minne eller minneskort, eller så stödjer de internet- och nätverkskommunikation via WIFI eller mobilnäten 2G, 3G, 4G eller 5G.

Men vad är egentligen nyttan med en spionkamera? Och vilken sorts dold kamera bör man välja? Här kommer lite mer information om varför det är en bra idé att skaffa en spionkamera och vilket alternativ som är bäst för ett visst ändamål.

Varför spion kamera?

Det finns oerhört många anledningar till att införskaffa en spion kamera med inspelning. I många fall är det bara dina egna ambitioner som sätter gränserna för användningsområdet. Spion- och övervakningskameror har numera används en längre tid, och har i många fall varit avgörande för att både stävja brottslighet och identifiera otillbörlig verksamhet. Klassiskt sett så har övervakningskameror används på just de områden där det varit troligt att brott kommer att ske. Ofta på utsatta offentliga platser.

När man som privatperson väljer att montera en spion kamera så är det fritt fram att själv avgöra vad man vill uppnå med sin övervakning. Många väljer spionkameror för diskret övervakning i säkerhetssyfte, medan andra helt enkelt vill veta vad som pågår.

 • Säkra ditt hem. Med en dold kamera säkerställer du att du alltid får tillgång till det bevis som krävs för att styrka att något otillbörligt har skett. Även om de flesta av oss vill tro det bästa om saker och ting, så är inbrott och stölder en verklighet. Det har hänt att allt ifrån städhjälp till personer man trodde sig kunna lita på har tagit sig friheter.

 • Öka tryggheten. Om du har små barn eller ansvarar för personer som inte helt klarar av att sköta sig själva kan en kamera skapa enorm trygghet. En dold kamera kan minimera känslan av att vara övervakad samtidigt som du får möjligheten att återkoppla och utvärdera. För många bidrar det till väldig lättnad i och med att man alltid har tillgång till dokumentation avseende vad som har hänt.

 • Övervaka på distans med hjälp av en fjärrstyrd spion kamera. I kombination med batteridrift blir det ett givet sätt att få bättre insikt i vad som pågår på ställen du har rättmätig tillgång till men som du inte alltid kan övervaka på plats. Ett givet sätt att ha koll på platser som man inte regelbundet kan besöka.

En väldigt stor fördel med modern dold kameraövervakning är att det krävs minimalt med installation och ingen eller väldigt lite kabeldragning. Det betyder att det är enkelt att installera och använda spion kamera i såväl i alla delar av ditt hem som på andra platser. Även om det inte finns någon strömkälla i närheten.

Vad som är spännande är att en typisk dold övervakningskamera numera har väldigt många år på nacken. Och historiskt sett har de funnits i närmare hundra år. Här kommer en snabb liten blick i backspegeln för dig som är intresserad av små övervakningskamerors historiska kontext.

Dåtidens spionkamera som förlaga

Vid det här laget kan nog ingen med någon större säkerhet säga exakt när den första spionkameran uppfanns. Särskilt då utvecklingen ursprungligen var nära sammanlänkad med statligt spionage, underrättelsetjänst och militärverksamhet. Men historiskt sett så är det två modeller som varit oerhört trendsättande och inspirerat såväl sanning som verklighet.

 • Minox minikamera från 1922. Enligt många är detta den första massproducerade spionkameran. Även om den ursprungligen var tänkt som en praktisk vardagskamera blev den väldigt snabbt populär som dold kamera under andra världskriget.

  Minox spion minikamera

 • Steineck ABC från 1949. Kanske den första kamera maskerad som ett vardagligt objekt. Även om den enligt moderna mått inte framstår som särskilt diskret var den förmodligen den första kameran som inte såg inte som en kamera. Som dold kamera var den väldigt populär bland amerikanska privatdetektiver. Efter utvecklingen av Steineck ABC har många fler armbandsur med dolda kameror kommit in på marknaden. De senaste modellerna är mycket mer diskreta som denna spionklocka.

  Steineck ABC spionklocka

Vad som är spännande är att dessa två kameror tagna tillsammans sätter mallen för vad de flesta förväntar sig av en modern spionkamera. Även om tekniska framsteg har resulterat i att vår tids dold kamera har avsevärt mycket mer omfattande funktionalitet så är det fortfarande någon, eller båda, av dessa två saker som alla förväntar sig av en spionkamera.

 • Minikamera med inspelning av bild eller video. Dagens kameror har däremot den stora fördelen att de stödjer ljud och videoupptagning i väldigt hög kvalitet. Detta trots att de är väldigt små övervakningskameror sett till deras fysiska utföranden.

 • Dold övervakningskamera som kan framstå som vardagligt objekt. Fördelen med en samtida mini spionkamera är att den kan placeras i stort sett var so helst. De är tillräckligt små för att döljas i befintliga vardagliga objekt, helt utan att det försämrar deras funktionalitet.

Däremot har vår samtids möjligheter till mobil och trådlös kommunikation öppnat upp för oanade möjligheter. Övergången till silikonbaserade mikrochip och små men effektiva processorer har inneburit att det numera går att tillverka oerhört små men samtidigt kraftfulla spionkameror som möjliggör allt ifrån dold övervakning till dold dokumentering.

I takt med att det hela tiden sker tekniska framsteg så ökar hela tiden möjligheterna för vad man kan uppnå med en spionkamera med inspelning. Dagens dold övervakningskamera kan lätt bli en helhetslösning för smidig övervakning. Även små övervakningskamera har kraftfulla funktioner såsom fjärrinspelning och fjärrstyrning. En spionkamera rörelseaktiverad kan även göra att man maximerar nyttan.

Vilka olika spionkameror finns?

Indelningen av spionkameror är inte nödvändigtvis satt i sten. Men utifrån den tekniska utveckling som skett brukar kameror kategoriseras utifrån hur de lagras den information som dokumenteras, och hur de kommunicerar med omvärlden.

De kameror som stödjer WIFI eller mobildata kan i många fall även fjärrstyras. Detta skapar unika möjligheter för distansövervakning med full kontroll.

 • En dold kamera som internt lagrar allt som dokumenteras. Dessa har endera ett inbyggt lagringsutrymme eller stödjer användandet av minneskort.

 • En WiFi spionkamera som ansluter till ett lokalt WIFI-nätverk. På många sätt det givna alternativet för hemmaanvändning. Genom att använda befintligt WIFI så får man i många fall snabb överföring och tillgång till ett pålitligt nätverk.

 • En mobil spionkamera som kommunicerar över mobilnätet via 2G, 3G, 4G eller 5G. Dessa är oftast batteridrivna och har den stora fördelen att de kan placeras var som helst så länge de har mobiltäckning och är försedda med ett SIM-kort som stödjer mobildata.

I grova drag utgör detta de kategorier av kameror som man har att välja mellan. Men vilken som är bäst lämpad kommer att beror på såväl dina egna. Låt oss ta en närmare titt på vad som skiljer de olika kamerorna åt.

Spionkamera med inspelning

På sätt och vis så är en dold kamera med intern inspelning en klassiker. Den påminner på många sätt om en smidigare variant av en traditionell analog spionkamera med film. Främst i och med att man måste hämta det inspelade materialet manuellt.

Samtidigt är detta den stora fördelen med dessa spionkameror. Eftersom de inte kräver någon nätanslutning så kan de placeras precis var som helst. Tack vare batteridrift blir de även mer eller mindre självdrivande.

Många väljer dessa dolda kameror för att på övervaka områden som annars vore svåra att hålla under uppsyn. Genom att välja en kamera med stöd för minneskort avgör man även själv hur omfattande lagringsutrymme som behövs.

Wifi dold kamera

En spionkamera med stöd för WIFI är det givna alternativ för övervakning i hemmet. De fungerar på så sätt att de ansluter till ett befintligt WLAN och konfigureras för att fjärrstyras, lagra i molnet eller skicka bilder och video till en annan enhet som är ansluten på samma nätverk eller som är åtkomlig via internet.

Vilka funktioner som de olika kamerorna har varierar mellan modeller. Men grundprincipen är alltid densamma. Deras drift bygger på idén att de via WIFI får åtkomst till överföring av det som dokumenteras. Viktigt att komma ihåg är att åtkomligheten och överföringshastigheten kommer att stå i direkt relation till hastigheten på ditt WIFI-nätverk. Därför kommer kamerans funktionalitet att i stor utsträckning bli beroende av funktionaliteten av ditt nätverk.

Dold övervakningskamera för mobilnätet

Vad som kännetecknar en spionkamera för mobilnätet är att de använder 2G, 3G, 4G eller 5G för att fjärrstyras och även överföra det som spelas in. På sätt och vis är de något utav ett mellanting mellan spionkameror med internlagring och WIFI-kameror. Anledningen är att mobilnätsanslutna kameror kan placeras var som helst och samtidigt säkerställa fjärrlagring och fjärråtkomst.

En förutsättning för att de ska fungera är däremot att de är försedda med ett SIM-kort som ger kameran åtkomst till mobildata. Kom ihåg att kontrollera förutsättningarna för täckning och mottagning i ditt område. Särskilt i tider då operatörer stegvis fasar ut befintliga nätverk till fördel för framtida mer avancerade mobilnät.

Hur används olika spionkameror?

En väldigt stor fördel med en spionkamera med inspelning är att man har väldigt stor kontroll över hur man väljer att använda den. Dessa kameror är helt enkelt tillräckligt små för att användas var som helst, men tillräckligt kraftfulla för att säkerställa bra och tydlig ljud- och bildupptagning.

De olika dolda kamerorna har däremot ganska specifika användningsområden. Och innan man väljer en viss typ bör man fundera lite extra på huruvida den motsvarar de faktiska behov som föreligger. Genom att vara noggrann i din egen efterforskning så ser du till att få så mycket valuta som möjligt för pengarna.

 • En kamera med internlagring har den stora fördelen att den kan placeras precis var som helst. Särskilt om man säkerställer att den drivs med ett inbyggt batteri. Däremot krävs fysisk åtkomst till kameran för att man ska kunna ta del av det som har lagrats.

 • Wifi-kameror behöver anslutas till ett trådlöst nätverk för att all funktionalitet ska bli tillgänglig. Det gör att de har mer begränsad räckvidd och måste monteras i anslutning till ett befintligt WLAN.

 • Spionkameror som använder mobila nätet kan placeras var som helst så länge de är utrustade med ett SIM-kort med data och har mobiltäckning. De är ofta en favorit bland de som behöver diskret övervakning utan att ha ständig åtkomst till kameran.

Genom att se till att välja rätt kamera utifrån den situation som råder kan du säkerställa att du får bästa möjliga nytta av ditt val. Samtliga moderna kameror är hur som helst väl lämpade för diskret övervakning med särskild fokus på kvalitativ ljud- och bildupptagning.

Vi har olika typer med olika design av dolda kameror. Ta en titt på vårt sortiment, och kontakta oss om du behöver hjälp med val.