Menu
Your Cart

Sekretesspolicy

Sekretesspolicy

Våra hemsidebesökares integritet är väldigt viktig för oss, och vi är fast beslutna att skydda den. Denna policy förklarar vad vi gör med dina personliga data.

När du lägger din beställning hos oss uppger du dina personuppgifter. I samband med din registrering och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja avtalet gentemot dig. Du har enligt Personuppgiftslagen rätt att få den information som vi har registrerat om dig. Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen ska rättas eller tas bort.

Insamling av personlig information

 • Information om din dator, inklusive IP-adress, geografisk plats, webbläsartyp och -version samt operativsystem.
 • Information om dina besök på och din användning av denna hemsida, inklusive referenskällan, besökets längd, sidvisningar och hemsidans navigeringsvägar.
 • Information som du anger när du registrerar ett användarkonto på vår hemsida.
 • Information som du anger för att prenumerera på våra nyhetsbrev.
 • information som har att göra med allt du köper, eller transaktioner som du gör via vår hemsida, inklusive ditt namn, telefonnummer, din adress, e-postadress.
 • information i alla former av kommunikation som du skickar till oss via e-post eller vår hemsida.

Innan du lämnar ut en annan persons personliga information till oss behöver du ha den personens samtycke till att den personliga informationen både utlämnas och behandlas i enlighet med denna policy.

Användning av din personliga information

Personlig information som skickas till oss via vår hemsida kommer att användas för de syften som anges i denna policy eller på de relevanta sidorna på hemsidan. Vi kan använda din personliga information för följande:

 • att administrera vår hemsida och verksamhet.
 • att anpassa vår hemsida åt dig.
 • att skicka varor som du har köpt via vår hemsida till dig.
 • att skicka fakturor och betalningspåminnelser till dig och samla in betalningar från dig.
 • att skicka kommersiell kommunikation som inte är i marknadsföringssyften.
 • att skicka vårt nyhetsbrev via e-post till dig om du har begärt det (du kan informera oss när som helst om du inte längre behöver nyhetsbrevet).
 • att skicka marknadskommunikation till dig som rör vår verksamhet eller noggrant utvalda tredje parters verksamhet som vi tror att kan vara av intresse för dig per post eller, där du specifikt har samtyckt till detta, via e-post eller liknande teknologi (du kan informera oss när som helst om du inte längre behöver marknadskommunikation).
 • att hantera förfrågningar och klagomål.
 • att hålla vår hemsida säker och förebygga bedrägerier.
 • att bekräfta ditt samtycke av vår hemsidas användarvillkor.
 • Vi samarbetar med PostNord, UPS och DHL för godstransporter. Vi tillhandahåller personuppgifter som är nödvändiga för att varor ska kunna levereras till dig. Informationen som delas med transportörerna är namn, adress, e-post och telefonnummer.

Utlämning av personlig information

Vi kan utlämna din personliga information:

 • i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag.
 • i samband med pågående eller framtida domstolsförfaranden.
 • för att upprätta, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter (inklusive att lämna ut information till andra i syfte att förebygga bedrägerier och förminska kreditrisken).
 • till personer som vi rimligen anser att kan begära av domstol eller annan behörig myndighet att vi lämnar ut den personliga informationen om, enligt vår rimliga mening, en sådan domstol eller myndighet rimligen skulle kunna beordra att vi utlämnar den personliga informationen.

Vi kommer inte att lämna ut din personliga information till tredje part förutom i de fall som anges i denna policy.

Bevarande av personlig information

Detta avsnitt beskriver våra policyer och förfaranden för datalagring, som är utformade för att se till att vi följer våra juridiska skyldigheter angående lagring och radering av personlig information. Personlig information som vi behandlar för något syfte eller syften kommer inte att förvaras längre än vad som är nödvändigt för det syftet eller de syftena.

Du kan be oss att radera dina personuppgifter förutsatt att vi inte är skyldiga att lagra dem i enlighet med tillämplig lag eller andra skyldigheter vi har.

Oavsett övriga bestämmelser i detta avsnitt, kommer vi att behålla dokument (inklusive elektroniska dokument) som innehåller personuppgifter:

 • i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag
 • om vi tror att handlingarna kan vara relevanta för pågående eller framtida domstolsförfaranden
 • för att upprätta, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter (inklusive att lämna ut information till andra i syfte att förebygga bedrägerier och förminska kreditrisken).

Din personliga informations säkerhet

 • Vi kommer att vidta rimliga tekniska och organisatoriska försiktighetsåtgärder för att förhindra förlust, missbruk eller ändring av din personliga information.
 • Vi kommer att lagra all personlig information som du tillhandahåller på säkra (lösenords- och brandväggsskyddade) servrar.
 • Vår hemsida använder SSL som är känt för säker krypteringsteknologi. Du kan se alla våra webbplatser som fungerar via HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure).
 • Du medger att informationsöverföring via internet i sig är osäkert, och vi kan inte garantera säkerheten för data som skickas via internet.
 • Du ansvarar för att hålla lösenordet du använder för att komma åt vår hemsida konfidentiellt; vi kommer inte att be dig om ditt lösenord (förutom när du loggar in på vår hemsida).

Ändringar

Vi kan uppdatera denna policy då och då genom att publicera en ny version på vår hemsida. Du bör kontrollera denna sida emellanåt för att se till att du förstår eventuella ändringar i denna policy. Vi kan meddela dig om ändringar av denna policy via e-post.

Dina rättigheter

 • Du kan be oss att ge dig all personlig information vi har om dig, tillhandahållande av sådan information kommer att omfattas av följande:
 • tillhandahållande av lämpligt bevis på din identitet.
 • Vi kan undanhålla den personliga information som du begär enligt vad som tillåts enligt lag.
 • Du kan när som helst be oss att inte behandla din personliga information för marknadsföringsändamål.
 • I praktiken kommer du vanligtvis att antingen uttryckligen acceptera vår användning av din personliga information för marknadsföringsändamål, eller så kommer vi att ge dig möjligheten att välja bort användningen av din personliga information för marknadsföringsändamål.

Tredje parts hemsidor

Vår hemsida innehåller hyperlänkar till och detaljer om tredje parts hemsidor. Vi har ingen kontroll över, och är inte ansvariga för, tredje parters sekretesspolicyer och praxis.

Uppdatering av information

Låt oss veta om den personliga information som vi har om dig behöver korrigeras eller uppdateras.

Cookies

Vår hemsida använder kakor. En kaka är en fil som innehåller en identifierare (en sträng med bokstäver och siffror) som skickas av en webbserver till en webbläsare och lagras av webbläsaren. Identifieraren skickas därefter tillbaka till servern varje gång webbläsaren begär en sida från servern.

Kakor kan antingen vara “ständiga kakor” eller “sessionskakor”: en ständig kaka lagras av en webbläsare och förblir giltig till ett angivet utgångsdatum, såvida den inte raderas av användaren innan utgångsdatumet; en sessionskaka, å andra sidan, kommer att gå ut i slutet av användarsessionen, när webbläsaren är stängd.

Kakor innehåller vanligtvis inte information som personligen identifierar en användare, men personlig information som vi lagrar om dig kan vara länkad till informationen som är lagrad i och erhållen från kakor. Vi använder både ständiga och sessionskakor på vår hemsida.

Vi använder Google Analytics och Adwords på vår hemsida för att känna igen en dator när en användare besöker spygadgets.se, vi analyserar användningen, spårar användare när de bläddrar på hemsidan med syfte att anpassa/förbättra denna för varje användare samt målannons som kan vara av särskilt intresse för specifika användare

De flesta webbläsare låter dig vägra att acceptera kakor – till exempel:

 • i Internet Explorer (version 10) kan du blockera kakor med hjälp av inställningarna för att upphäva kakhantering genom att klicka på “Verktyg”, “Internetalternativ”, “Sekretess” och sedan “Avancerat”;
 • i Firefox (version 24) kan du blockera alla kakor genom att klicka på “Verktyg”, “Inställningar”, “Sekretess & säkerhet”, välja “Anpassad innehållsblockering” och klicka på “Alla kakor”; och
 • i Chrome (version 29) kan du blockera alla kakor genom att öppna menyn “Inställningar” och klicka på “Inställningar för webbplatsen” under “Sekretess och säkerhet” och sedan avmarkera “Tillåt att webbplatser sparar och läser cookiedata”.

Om du blockerar alla kakor kommer det att ha en negativ inverkan på många hemsidors användbarhet. Om du blockerar kakor kommer du inte att kunna använda alla funktioner på vår hemsida.

Du kan ta bort kakor som redan har lagrats på din dator – till exempel:

 • i Firefox (version 24) kan du ta bort kakor genom att klicka på “Verktyg”, “Inställningar”, “Sekretess & säkerhet” och sedan välja “Rensa data” under “Kakor och webbplatsdata”.
 • i Internet Explorer (version 10) måste du manuellt ta bort kakor (du kan hitta instruktioner för att göra det på http://support.microsoft.com/kb/278835
 • i Chrome (version 29) kan du ta bort alla kakor genom att öppna menyn “Inställningar” och klicka på “Rensa webbinformation” under “Sekretess och säkerhet”.
Vi använder cookies och annan liknande teknik för att förbättra din webbupplevelse och funktionaliteten på vår webbplats. Sekretesspolicy